اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: یزد
اذان صبح
۰۵:۲۰:۲۵
طلوع افتاب
۰۶:۴۲:۵۰
اذان ظهر
۱۲:۵۷:۲۴
غروب آفتاب
۱۹:۱۱:۱۷
اذان مغرب
۱۹:۲۷:۴۴