عامل فروش خودرو در یزد به هشت سال زندان محکوم شد

حسین عباس‌زاده افزود:این اقدام با پیگیری‌های مردمی و رسیدگی‌  به موقع  قضایی صورت گرفت و روند برخورد دادگستری با نمایندگی‌های متخلف طبق مقررات در استان همچنان ادامه دارد.

مدیر  روابط عمومی دادگستری یزد اظهار کرد: همکاری مردم با  این مجموعه در پیشگیری از هر تخلفی موثر است و روند بررسی پرونده تخلف در نمایندگی فروش خودرو دقیق اطلاع رسانی می‌شود.