رئیس شورای شهرستان یزد:
توضیح شهردار در مورد تخریب بافت تاریخی ابرندآباد قانع کننده نیست

حمیدرضا قمی در سی و هشتمین جلسه شورای شهرستان یزد با اشاره به اینکه بافت‌های تاریخی موجود در سطح شهرستان یزد نشان از قدمت، اصالت و استحکام معماری قدیمی دارد، اظهار داشت: نمونه این بافت‌های ارزشمند در مناطق مختلف استان یزد از جمله شهر یزد، شاهدیه، ابرندآباد و … قابل مشاهده است.

وی با اشاره به تصاویر و اخبار مربوط به تخریب بافت تاریخی ابرند آباد در رسانه‌ها عنوان کرد: علیرغم آنچه انتظار می‌رفت توضیحات شهرداری شاهدیه قانع کننده نبود و شورای شهرستان یزد پس از بررسی کامل، به موضوع ورود خواهد کرد و نتیجه را در اختیار نهادهای نظارتی خواهد گذاشت.

قمی تاکید کرد: در صدد برگزاری جلسه‌ای فوق العاده برای شنیدن سخنان طرفین و صاحب نظران هستیم در مورد بافت تاریخی ابرندآباد هستیم.

سخنگوی شورای شهر یزد بیان کرد: تخریب بافت تاریخی هیچ توجیهی ندارد و امیدواریم هرگز شاهد وارد آمدن آسیب به این بافت‌های ارزشمند نباشیم.