رتبه نخست مخابرات یزد در نگهداری سایت های شبکه ارتباطات سیار

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه یزد- بر اساس ارزیابی صورت گرفته از سوی شرکت ارتباطات سیار، مخابرات منطقه یزد در دوره چهارم سال 98 موفق به کسب رتبه نخست در ارزیابی نگهداری ACCESS در بین مخابرات مناطق کل کشور شد.
شایان ذکر است حوزه ارتباطات سیار مخابرات منطقه یزد در دوره دوم ارزیابی سال گذشته نیز موفق به کسب رتبه نخست و در دوره های اول و سوم سال 98در جایگاه دوم قرار گرفت.