نامگذاری میدان مرکزی شهر نیر به نام مبارک شهید حاج قاسم سلیمانی

به گزارش تابناک یزد، طی جلسه ای که با حضور جاسم ملک زاده شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر نیر در محل دفتر این شورا برگزار شد نام میدان مرکزی شهر نیر واقع در تقاطع خیابان امام خمینی(ره) به نام مبارک فرزند امام و انقلاب، سردار بزرگ و رشید اسلام "شهید حاج قاسم سلیمانی" نامگذاری شد.