رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
صدرالساداتی در فردو قم بود/جایی که ذغال برای قلیان خریدند هم مشخص است!

حجت الاسلام مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد وضعیت صدرالساداتی گفت: هیچ دستگیری نبود و بازداشت نبوده اند، اینها مگر استوری نمی کنند خوب یعنی گوشی همراه آنها هست، خوب به خانواده خود تماس می گرفتند و اطلاع می دادند.

وی افزود: وقتی موبایل در اختیار آنها هست، کدام بازداشتی است که موبایل در اختیار داشته باشد و به راحتی استوری بزند.

ذوالنوری تاکید کرد: ما رد آنها را داریم که در کجای قم بودند و در روستاهای قم بودند و فردو رفته بودند و حتی در جاهایی در مسیر حتی ذغال برای قلیان خریدند هم همه اینها را داریم و مشخص است.