یازدهمین اهدای عضو سال ۹۸ در یزد انجام شد

حسین قاسمی مسئول فراهم آوری اعضای پیوند دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: یازدهمین اهدای عضو در سال ۹۸ با ایثار و فداکاری مرحومه معصومه غفوری بارجین ۵۹ ساله اهل و ساکن شهرستان میبد در بیمارستان شهید رهنمون به وقوع پیوست.

وی افزود: با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان ابو علی سینای شیراز نجات بخش جان هموطنان شد.

به گفته پزشکان اعضای قابل‌اهدای فرد مرگ مغزی شامل قلب، ریه‌ها، کبد، روده‌ها، لوزالمعده، کلیه‌ها و برخی بافت‌های بدن از جمله پوست، قرنیه، تاندون، غضروف، استخوان و دریچه قلب است.