با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
نماینده وزارت علوم در هیات نظارت بر تشکل‌های دانشگاه یزد منصوب شد

«منصور غلامی» وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی «بمانعلی دهقان منگابادی» را به مدت دو سال به سمت نماینده وزارت در هیات نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه یزد منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: امید است با استعانت از خداوند متعال، مساعدت رییس محترم دانشگاه ، همفکری سایر همکاران و حضور مستمر و موثر در جلسات هیات نظارت در تقویت مشارکت دانشجویان، ایجاد فضای پرنشاط در دانشگاه و برقراری ارتباط سازنده با تشکل‌های اسلامی موفق باشید.