ركوردشكني و درخشش دختران یزدی در لیگ طلایی ايران

مرحله نخست از سومین دوره مسابقات دو و میدانی لیگ طلایی بانوان با حضور ورزشکاران منتخب از استان‌های سراسر کشور در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.

«فاطمه خدایی» در رشته پرش با نیزه با ثبت رکورد 3.20 متر ضمن شكستن رکورد جدید ملی در رده‌ي نوجوانان، به مقام اول دست يافت و «مریم محمودی» در رشته ۱۵۰۰متر نيز ندال طلا گرفت.

«مریم کاظمی» در رشته پرش سه گام و «فاطمه ادبی» در دو 100 متر با مانع عناوين دوم را كسب كردند و «یگانه میرحسینی» هم در رشته‌ي پرش طول مقام سوم را كسب كرد.