پرداخت 600 میلیون ریال وام بهسازی بافت های فرسوده در مهریز آغاز شد

احمدآخوندی افزود: تعدادی واحدهای مسکونی قدیمی در 500 هکتار بافت قدیمی و فرسوده محلات شهر مهریز وجود دارد که مالکان این واحدها می توانند از وام پیش بینی شده برای احیا و بازآفرینی منازل خود استفاده کنند.

وی هدف از پرداخت وام را در راستای سیاست های دولت برای تشویق مردم برای ماندگاری جمعیت در بافت های قدیمی و کمک به رونق زندگی و تداوم سکونت در محلات تاریخی و فرهنگی شهر ذکر کرد.

شهردار مهریز خاطر نشان کرد: برخی مشکلات موجود در بافت های قدیمی و فرسوده توسط دولت رفع خواهد شد و زمینه برای حضور فعال مردم به خصوص جوانان در ابتدای زندگی برای حضور در محلات با جدیت پیگیری می شود.

آخوندی خاطر نشان کرد: در شهر مهریز بافت های قدیمی خوبی در محلات وجود دارد که با همکاری دستگاه های اجرایی و شورای شهر کار بازآفرینی آنها در دستور کار است و در این خصوص اقدام های خوبی انجام شده است.

از جمعیت 55 هزار نفری مهریز 70 درصد در شهر زندگی می کنند.