سازش 31 درصدی پروند های طلاق در مهریز

علیزاده افزود: سال گذشته 55 پرونده طلاق با مداخلات تیم اورژانس اجتماعی مهریز ختم به خیر شد.

وی با اشاره به اینکه بیشتر پرونده‌های ارجاعی به اورژانس اجتماعی، در گروه سنی 20 تا 35 سال قرار داشت افزود: عمده دلایل زوج‌ها برای طلاق شامل اعتیاد، دخالت اطرافیان و مشکلات اقتصادی بود.

خامسی مدیر کل امور اجتماعی استانداری یزد در بازدید از مرکز اورژانس اجتماعی مهریز از امضای تفاهم نامه دادگستری و سازمان بهزیستی در خصوص ارائه خدمات مشاوره به زوج های متقاضی طلاق قبل از تشکیل پرونده در دستگاه قضائی خبر داد وگفت:کارگروههای اجتماعی می بایست آسیب های اجتماعی شهرستان را رصد و اولویت بندی کند و بهزیستی بعنوان یکی از سازمان های تخصصی در این حوزه باید با اولویت بندی آسیب ها اجتماعی اقدامات موثرتری را داشته باشد.

مرکز مداخله در بحران(فردی، خانوادگی و اجتماعی)در مهریز از سال 1390با هدف کاهش طلاق و در صورت وقوع طلاق، کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از آن تشکیل شده و پرونده‌های ارجاعی از دادگستری و خود معرف را پوشش داده است .

شهرستان مهریز در ۳۵ کیلومتری جنوب شهر یزد قرار دارد.