رییس دادگستری یزد:
مردم توقع انجام خدمت صادقانه و بی منت از مسئولان دارند

«محمدرضا حبیبی» در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال این استان با اشاره انجام برخوردهای قضایی با چند مدیر اسبق و سابق استان در سال جاری، گفت: برای مردم کمترین قصور و سهل انگاری در انجام وظایف، پذیرفتنی نیست و قوه قضائیه ملزم به برخورد با افراد متخلف است.

وی تصریح کرد: هیچکس از لغزش دیگران خرسند نمی شود و همه باید با تعامل و هم افزائی در مسیر تعالی نظام جمهوری اسلامی ایران حرکت کنیم.

این مقام قضایی بر دقت بیشتر و نظارت دقیق تر در انجام وظایف محموله در ادارات تاکید کرد و گفت: در صدور مجوزها، واگذاری ها و هرگونه مصوبات و توافقنامه ها مُرّ قانون و اهتمام بر منافع عمومی باید لحاظ شود.

وی گفت: هر جا که احساس شود در پاره ای مسائل کم دقتی صورت گرفته است یا خدای ناکرده احساس سهل انگاری بشود، دستگاه قضایی از حیث احیای حقوق عمومی و عامه، الزام به ورود و رسیدگی دارد.

حبیبی در پایان مدیران استان را عموماً مدیرانی پاک دست، موثر و زحمت کش معرفی و ابراز کرد: در نظامی که خدمت برای مردم افتخار و یک فرصت الهی است نباید به گونه ای عمل شود که کوتاهی و کم دقتی شائبه ای را برای مسئولان ایجاد کند.