فرماندار بافق خبر داد:
بازسازی پل رودخانه شور بزرگراه بافق- یزد

محمد زاده رحمانی فرماندار بافق گفت: پل رودخانه شور واقع در کیلومتر ۷ بزرگراه بافق- یزد لاین قدیم، به علت تماس پایه پل با مواد قلیایی موجود در خاک، فنداسیون پل مذکور دچار آسیب شده و نیاز به بهسازی و مرمت دارد.

زاده رحمانی افزود: با توجه به ضرورت و لزوم ایمن سازی به علت حجم ترافیک بالا، عملیات مرمت پل شامل تقویت پایه‌ها و ستون‌ها و همچنین پیشانی، تاج پل، کوله و نصب هندریل توسط پیمانکار درحال اجرا می‌باشد.

لازم به ذکر است این پروژه با اعتباری نزدیک به پنج میلیارد ریال در حال انجام است.