بارگیری نخستین محموله ریلی از بندرخشک پیشگامان

 اولین محموله حمل ریلی از بندرخشک پیشگامان به مقصد تبریز بارگیری شد. طی این محموله 260 تن فولاد به صورت میلگرد از ترمینال چند منظوره بندرخشک پیشگامان بارگیری و جهت مصارف فولادی به تبریز ارسال گردید.
با بارگیری رسمی ریلی از بندرخشک پیشگامان فاز نخست این پروژه عظیم کشوری به صورت کامل به بهره برداری رسید. پیشتر شانتینگ یارد، ایستگاه تبادلی، خطوط حمل و نقل، سردخانه ۱۸ هزار تنی، انبار های سرپوشیده و ساختمان گمرک بصورت کامل به بهره برداری رسیده بود.
بندرخشک پیشگامان تنها بندرخشک تعاونی کشور است که با مجوز رسمی هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران در حال فعالیت است و با راه اندازی فازهای دو و سه بیش از 5000 نفر در آن به اشتغال خواهند پرداخت.