درختان نخستین قربانیان نخستین طوفان پاییزی یزد شدند

با گذشت حدود یک ساعت از شروع گرد و غبار در یزد، سرعت و شدت باد و طوفان به حدی رسید که در نقاط مختلف یزد خسارت‌هایی ناشی از وقوع این طوفان به وجود آمد.

در برخی از خیابان‌های اصلی شهر از جمله خیابان فرخی، طوفان تعدادی از درختان را شکست و به داخل خیابان انداخت که این موضوع سبب شد راه عبور و مرور وسایل نقلیه مسدود و ترافیک این مسیرها سنگین شود.

در برخی دیگر از نقاط شهر یزد هم زور طوفان به شکستن اصل درخت نرسید ولی شاخ و برگ درختان را بی‌نصیب نگذاشت و خیابان‌هایی از شهر شاهد افتادن این شاخه‌ها بود که در بعضی نقاط شاخه‌ها با افتادن بر روی وسایل نقلیه خسارت‌های جزئی به آنها وارد کرد.

کم شدن دید رانندگان در شب هم عامل دیگری بود که سبب شد ترافیک خیابان‌های یزد امشب سنگین‌تر شود و در بعضی خیابان‌ها به گره تبدیل شود، این حالت به ویژه برای برخی از شهروندان که دچار بیماری‌های تنفسی بودند مشکلاتی به وجود آورد.

همراه با این گرد و غبار تعداد بسیار اندکی قطرات باران هم در حال باریدن است که با توجه به میزان بسیار بسیار کم آن، هیچ تاثیری در کاهش میزان گرد و غبار نداشته و برای اینکه این طوفان حالت غباری خود را از دست دهد، لازم است که میزان بارندگی بسیار بیشتر باشد.

امروز یزد شاهد نخستین طوفان پاییزی خود بود و طبق سالیان قبل افزایش تعداد این طوفان‌ها در روزهای آینده عادی است اما با توجه به اینکه هر سال میزان خشکسالی‌های یزد افزایش پیدا می‌کند، گرد و غبار ناشی از طوفان هم بیشتر می‌شود.