توضیح تابناک یزد درباره خبر سکته یزدی ها
اخبار را با دقت بخوانیم تا برداشت اشتباهی نکنیم

به گزارش تابناک یزد؛ این گزارش با عنوان سی نفر در یزد سکته کردند به ارائه آمار پذیرش بیماران سکته ای در مراکز درمانی پرداخت، آماری که ساعتی بعد توسط رئیس اورژانس یزد هم تایید شد.
در گزارش مذکور به یکی از دلایل سکته، نوسانات اقتصادی اشاره شده که یک مسئله اثبات شده است و همچنین تاکید شده بود مشخص نیست آمار ارائه شده در خبر، ارتباطی با نوسانات نرخ دلار داشته باشد یا نه، که برخی رسانه ها، این بند خبر را مطالعه نکرده بودند و نوشتند سکته ها به خاطر دلار بوده که خبر اشتباهی است.
با این حال اخبار مختلفی از جمله استقرار آمبولانس در بازارهای خرید و فروش ارز هم دست به دست شد که جای تامل دارد.
به هرحال امید است برخی رسانه ها، دقت وافری در بازنشر اخبار داشته باشند تا برداشت های اشتباهی صورت نگیرد.