فرودگاه بین‌المللی «پرینسس جولیانا» یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود آسفالت و بتن دارد و طول باند آن 2300 متر است. این فرودگاه در کشور سینت مارتن قرار دارد.

فرودگاه یوانخو ئی. یروسخین یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود سنگفرش دارد و طول باند آن 396 متر است. این فرودگاه در جزیرهٔ سیبا قرار دارد.

فرودگاه تنزینگ-هیلاری یک فرودگاه همگانی با یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن 460 متر است. این فرودگاه در کشور نپال قرار دارد و در ارتفاع 2860 متری از سطح دریا واقع شده است.

فرودگاه پارو یک فرودگاه همگانی با یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن 1964 متر است. این فرودگاه در کشور بوتان قرار دارد و در ارتفاع 2230 متری از سطح دریا واقع شده است.

فرودگاه بین‌المللی کریستیانو رونالدو یک فرودگاه همگانی باربری با باند فرود آسفالت و طول باند آن 2781 متر است. این فرودگاه در شهر مادیرا کشور پرتغال قرار دارد و در ارتفاع 59 متری از سطح دریا واقع شده‌است.

فرودگاه لانگیر سوالبارد یک فرودگاه همگانی مسافربری با باند فرود آسفالت و طول باند آن 2323 متر است. این فرودگاه در شهر سوالبارد کشور نروژ قرار دارد و در ارتفاع 27 متری از سطح دریا واقع شده است.

فرودگاه جبل طارق یک فرودگاه نظامی و همگانی با یک باند فرود آسفالت و طول باند آن 1828 متر است. این فرودگاه در کشور جبل طارق قرار دارد و در ارتفاع 5 متری از سطح دریا واقع شده‌است.

فرودگاه کای تک در شهر هنگ کنگ قرار دارد.

فرودگاه بین‌المللی تونکنتین یک فرودگاه نظامی و همگانی مسافربری با باند فرود آسفالت و طول باند آن 2021 متر است. این فرودگاه در شهر تگوسیگالپا کشور هندوراس قرار دارد و در ارتفاع 1005 متری از سطح دریا واقع شده است.