این روزها از مجلس پیامهای خوبی برای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ارسال نمی شود.

از یک طرف طرح استیضاح وی با 30 امضا و 14 محور تهیه شده که در دستور کار برخی از نمایندگان قرار دارد و از طرف دیگر 16 نماینده سوالی از وی دارند که باید با حضور در صحن مجلس به سوالات آنها پاسخ دهد.

طراح اصلی این سوال محمود صادقی نماینده تهران، ری، شمرانات و اسلام شهر است که 15 نماینده دیگر این سوال را امضا کردند.

در محتوای این سوال آمده که دلیل تعلل وزارت کشور در بررسی موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران چیست؟.

همچنین در این سوال تاکید شده که از وزیر کشور انتظار می رود در حیطه مسئولیت خود نسبت به مقابله با تخلفات احتمالی و مقابله با فساد تعلل ننمایند.

مجلس دوشنبه و چهارشنبه این هفته جلسه دارد که وزیر کشور احتمالا چهارشنبه این هفته در صحن مجلس حاضر می شود.

نمایندگان متقاضی استیضاح این وزیر از عزل و نصب ها، گرفتن پول اضافی از زائرین اربعین و نابسامانی در صدور گذرنامه ها زائرین، تائید صلاحیت برخی از شهرداران علی رغم رد صلاحیت آنان، رشد شدید بیکاری به دلیل عدم هماهنگی دستگاهها و استفاده از ظرفیت آنان توسط مدیران وزارت کشور در استانها و شهرستانها و عدم برنامه ریزی وزارت کشور برای کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش بی رویه آسیب های اجتماعی از جمله پدیده شوم طلاق و اعتیاد به وزیر کشور انتقاداتی دارند.

 
 
//الف