کد خبر: ۵۰۱۸۴۹
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۹ 02 October 2017


عاشوراى امسال هم مثل هر سال گذشت. بدون شك مراسم عزادارى در قالب هياتها. روضه ها ودسته هاى سينه زنى وزنجير زنى وانواع مراسم سنتى ومحلى از نظر شكل وظاهر ومشاركت مردم گسترده تر از گذشته برقرار بود. بدون ترديد مراسم عزادارى امام حسين درايران بي نظيرترين مراسمى است كه با مشاركت كاملا مردمى در جهان طى چند روز در سراسر ايران برگزار ميشود.

حال سوال بزرك اين است كه چرا اين مراسم كه به نحوى تجديد عهد با امام وراه وارمان اوست اثار روحى ومعنوى وعملى بر رفتار ومنش واخلاق ما نميگذارد اين موضوع نياز به اسيب شناسي دارد. چرا بسيارى از كساني كه براى امام بر سر وسينه مى زنند ودر مجالس اشك ميرزند وگاه ضجه ميزنند باگذشت يكى دو روز در هر كار وشغلى كه هستند دوباره نوعا به رفتارها وروشهاى نادرست خود ادامه ميدهند ومتاسفانه بعضا توسعه هم ميدهند. دليل روشنش هم رشد فساد.تخلف. سرقت. تجاوز. اعتياد. تجاوز به حقوق ديكران. طلاق. رشوه. سوء استفاده از بيت المال وقدرت ومقام دردستگاههاى دولتى وتخريبها ورقابتهاى نا سالم در اداره امور وناكارامدى در مديريتها و موارد مشابه ديكر هستيم كه حاصل ان تبعيض. بيكارى. فقر ونارضايتى است.

متاسفانه در اين نراساييها همه به نوعى مشاركت دارند يكى كمتر يكى بيشتر. يكى خود خلافكار است يكى شريك. يكى ناظر. يكى با بيتفاوتى ويكى با ضعف مديريت ويكى با مشاركت. همه ديت به دست هم ميدهند وحاصلش اين ميشود كه جامعه اى كه افتخار پيروى حسين وزينب وعلى (ع) رادارد ومدعى است كه به اين بزرگان وعزيزان عشق ميورزد كمترين تبعيت را از راه اين عزيزان در صداقت. خدمت به مردم. رزق حلال. پاكى ودرستى. عدالت وظلم ستيزى. انفاق وكمك به محرومين ومقابله با فساد وتبعيض ندارد. بايد تامل نمود چرا ارزشهاى اخلاقى در جامعه حسينى افت پيداكرده؟چراتقلب وتخلف وفريبكارى رشد يافته؟چرا برخوردهاى قضايى وزندان وجريمه وشلاق بى اثر است؟ چرا به يكدىگر احترام نميگذاريم؟ چرا همديگر را تخريب ميكنيم وبه راحتى ابروى انسانها برده ميشود؟چرا عده اى براى رسيدن به پست ومقام حاضرند هر خلافى انجام دهند؟چرا غيبت ودروغ وتهمت كالايى رايج شده است؟

مگر اينها هم منكر نيستند؟ ومگر حسين(ع) براى نهى از منكر واصلاح در امت جدش قيام نكرد؟ صادقانه بايد همه اعتراف كنيم كه اى حسين عزيز واى شهيد بزرك واى الگوى ازادگان تاريخ جامعه حسينى ما امروز بيش از هر زمان به فرياد وهشدار هدايتكر تو نيازمند است.

اى امام شهيد متاسفانه غفلتها. خودخواهيها. فرصت طلبيهاودنياكرايى انچنان جامعه مارا با خود درگير ساخته است كه سرمايه هاى اجتماعى بزرگى كه امام وانقلاب وشهدا نيز افريدند موجب فراموشى وافول گشته اند. اى حسين و اى زينب اي پيام اور قيام عاشورا نهيبى حياتبخش بر سر ما غفلت زدگان وخوابان بر كش تابيدارمان سازد وغيرت وحميتمان به جوشش درايد تا ازضلالتهاى گونگون دراييم و ازتابش مصباح الهدى بهره گيريم وبر كشتى نجات تو دراييم تا ازسقوط در گردابها وطوفانهاى ويرانكر در امان مانيم.

اى حسين عزيز واى رحمت واسعه خداوندى امشب شام غريبان توست. مباد كه غربتت از شورهاى بدون شعور از شعارهاى بدون عمل واز ضجه هاى بي حاصل واز رفتارهاى ظاهرى ريايى وفريبنده واغواگر ماباشد.

جامعه امروز ما مردان وزنان وجوانان درهر مسند وكسوتى امروز نيازمند چراغ هدايت تو هستند. از نور هدايت خود بر مابتاب تا عاشوراى امسال مارا ازغفلتها بيدار سازد. تابه سوى وحدت ومحبت وهمكارى حركت كنيم. تا دشمنيها وزشتيها وتخريبها وتهمتها را كنار نهيم وهمدل ويكپارچه به اصلاح خود وجامعه بپردازيم ودوباره به اسلام انگونه كه تو مي پسندى برگرديم وشيعه شما شويم.

سيد حميد كلانترى

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار