به گزارش تابناک یزد،معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد گفت:طرح حفظ موضوعی قرآن ، طرح مبین و طرح امین از جمله طرحهایی است که در راستای آشنایی دانش آموزان با معارف دینی و ارزشهای اسلامی در مدارس یزد در حال اجراست. طباطبایی افزود:علاوه بر فعالیتهای قرآنی تمام مدارس استان یزد ،بیست و پنج مدرسه خاص قرآنی در استان یزد نیز وجود دارد. وی تربیت قرآنی دانش آموزان ،حفظ قرآن و تدبر در آیات قرآنی ، بکارگیری آموزه های قرآنی در زندگی و ارتقاء سواد قرآنی دانش آموزان رااز جمله اهداف راه اندازی این مدارس برشمرد. هم اکنون بیش ازشش هزار دانش آموز مقطع ابتدایی در مدارس خاص قرآنی مشغول به تحصیل هستند.