به گزارش تابناک یزد،مسئول برگزاری این المپیاد دانشجویی گفت : در این مرحله شصت داوطلب در هفده رشته در دانشگاه یزد به رقابت پرداختند. فلاح افزود: این المپیاد علمی در گروههای علوم پایه ، علوم انسانی و فنی و مهندسی برگزار شد و برگزیدگان این مرحله به مرحله کشوری که حدود یک ماه آینده در تهران برگزار می شود راه خواهند یافت . وی گفت:این المپیاد هرساله با هدف شناسایی نخبگان علمی - دانشجویی در دانشگاهها برگزارمی شود .