به گزارش تابناک یزد،رئیس محیط زیست بافق گفت: شهروند بافقی برای نجات جان جوجه تیغی از وسط جاده آن را داخل یک سبد می اندازد تا به محیط زیست تحویل بدهد.

سید جلال موسوی افزود: این جوجه تیغی در سبد زایمان می کند و سه قلو به دنیا می آورد.

تولد سه قلوهای جوجه تیغی در سبد شهروند بافقی

وی تصریح کرد: این جوجه تیغی از راسته خارپشتان به نام برانت یا خارپشت ایرانی است که بیشتر در فلات مرکزی ایران زندگی می کند.

موسوی گفت: خارپشت ایرانی پستاندار است و معمولا بین 2 تا سه بچه می زاید و نوزادهای خود را شیر می دهد.

رئیس محیط زیست بافق بیان داشت : این خارپشت در دو رنگ نخودی و مشکی دیده می شود و حشراتی چون مار و مارمولک را می خورد.

وی خاطر نشان کرد: خارپشتان پستانداران بسیار مفیدی در کنترل حشرات ، افات و بیماری های حلزونی در طبیعت هستند .

موسوی گفت: این خارپشت به همراه بچه هایش در منطقه حفاظت شده کوه بافق رها سازی می شود.